Hiroki Takeuchi photo

Hiroki Takeuchi

CEO / GoCardless